Mitt namn är Cecilia Malm och är gruppchef/verksamhetsutvecklare på Rädda Barnen, Region Östs kontor i Borlänge. På Borlängekontoret är vi 8 medarbetare som arbetar med projekt/verksamheter/metoder som är kopplade till Rädda Barnens prioriterade målgrupper; barn i migration, barn i socioekonomisk utsatthet och barn utsatta för våld. Vi samverkar med såväl kommuner, länsinstitutioner och andra för oss relevanta aktörer inom civilsamhället. I Dalarna har vi även en aktiv medlemsrörelse som är en viktig del i allt vårt arbete.

cecilia.malm@rb.se

08-698 91 86

Jobbar du redan på Rädda Barnen?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@rb.se
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor